Serdecznie zapraszamy do udziału w III Międzynarodowej Konferencji “Lakes & Reservoirs: Hot Spots and Topics in Limnology“, która odbędzie się w dniach 24-26 września 2024 r. w Gdańsku. Miejscem konferencji będzie ARCHE Dwór Uphagena.

Konferencja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Limnologiczne we współpracy z Rumuńskim Towarzystwem Limnogeograficznym oraz w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim pod honorowymi patronatami JM Rektora UG oraz Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii. Poprzednie edycje konferencji odbyły się w Iławie (2016) i w Mikorzynie (2019), przyciągając badaczy z Europy, Azji i Ameryki Południowej. W programie zaplanowano sesje plenarne z uznanymi ekspertami, sesje wykładowe, krótkie komunikaty, którym towarzyszyć będzie uroczysta kolacja i naukowa wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego.

Głównym celem spotkania jest wymiana doświadczeń naukowych w zakresie ekologii i różnorodności środowisk słodkowodnych, a także zarządzania, oceny ryzyka, monitoringu i rekultywacji ekosystemów wodnych.

Ważne daty: wczesna (tańsza) rejestracja do 1 kwietnia 2024; przesyłanie abstraktów do 30 czerwca 2024

Tematy konferencji obejmują

– Wpływ zmian klimatu na ekosystemy wodne

– Zarządzanie wodami powierzchniowymi

– Zagrożenia dla ekosystemów wodnych

– Nowe metody rekultywacji jezior

– Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów lotycznych

– Hydrobiologia i ekologia środowisk wodnych

Główny język konferencji angielski

Przewidujemy sesję referatową i sesję komunikatów naukowych (5 minutowe wystąpienia) w języku polskim

Sesje te poświęcone będą pamięci naszego kolegi, wieloletniego Członka Zarządu PTLim oraz Redaktora Naczelnego czasopisma Limnological Review profesora Dariusza Borowiaka

ZAREJESTRUJ SIĘ NA KONFERENCJĘ JUŻ DZIŚ